ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είσοδος χρηστών
E-mail:
Κωδικός πρόσβασης:

Μαγνήτες alnico αντεχουν εως 450 βαθμους κελσιου

Μαγνήτες alnico αντεχουν εως 450 βαθμους κελσιου

Οι μαγνήτες alnico παράγονται μαζικά πάνω από 50 χρόνια. Το όνομά τους προέρχεται από τη σύνθεση του κράματος από το οποίο παράγονται. Περιέχουν 7-10% Al, 13-16% Ni, 20-40% Co και το υπόλοιπο είναι Fe. Επιπλέον, ο μαγνήτης alnico περιέχει στην σύνθεσή του πρόσθετα, όπως Cu (3-5%), Ti (1-8%) και Nb ή Ta. Οι μαγνήτες alnico μπορούν να παραχθούν με μεταλλουργικές μεθόδους (χύτευση) ή κονιομεταλλουργικές (πυροσυσσωμάτωση). Σήμερα τα περισσότερα προϊόντα κατασκευάζονται ως ανισοτροπικοί μαγνήτες.

\"AlNiCo

Ο μαγνήτης alnico χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη σταθερότητα των μαγνητικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τη θερμοκρασία από όλους τους μαγνήτες, καθώς και την πολύ υψηλή θερμοκρασία Curie Tcκαι τη σχετική με αυτή μέγιστη θερμοκρασία εργασίας Tmax.Έχουν επίσης την υψηλότερη αντοχή στη διάβρωση. Το μέγιστο ενεργειακό γινόμενο(BH)maxτων μαγνητών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο ή κοντά στην τιμή του (BH)maxτων ανισοτροπικών μαγνητών φερρίτη, ενώ οι τιμές της παραμένουσας μαγνητικής επαγωγής είναι παρόμοιες με τους μαγνήτες Sm-Co και τους μαγνήτες πυροσυσσωμάτωσης Nd-Fe-B. Η σχετική μαγνητική διαπερατότητά μr τους είναι 2,7 φορές υψηλότερη σε σχέση με τους άλλους μαγνήτες. Η χαμηλή τιμή του συνεκτικού πεδίου jHcωστόσο, αποκλείει τη χρήση των μαγνητών alnico παρουσία μεγάλων απομαγνητικών πεδίων, γεγονός που περιορίζει το πεδίο των εφαρμογών τους. Επιπλέον, το χαμηλό συνεκτικό πεδίο έχει επίδραση στον καθορισμό της λειτουργίας του μαγνήτη alnico. Οι χαμηλοί (επίπεδοι) μαγνήτες alnico, αμέσως μετά την έξοδο από το μαγνητιστή απομαγνητίζονται σημαντικά και το επίπεδο εργασίας τους καθορίζεται πολύ πιο κάτω από την τιμή της παραμένουσα μαγνητική επαγωγή. Στον απομαγνητισμό του μαγνήτη alnico έχουν επίδραση η κρούση και τα χτυπήματα. Ως εκ τούτου, στην πράξη, χρησιμοποιούνται κυρίως υψηλοί μαγνήτες alnico, οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί σε αυτά τα φαινόμενα, ή τοποθετούνται σε μαγνητικά κυκλώματα και στη συνέχεια μαγνητίζονται επιτρέποντάς τον καθορισμό του σημείου λειτουργίας τους κοντά στην τιμή της παραμένουσας μαγνητικής επαγωγής Br. Το πλεονέκτημα των μαγνητών alnico σε σχέση με τους άλλους μαγνήτες είναι: η θερμική σταθερότητα των μαγνητικών χαρακτηριστικών, η υψηλή μέγιστη θερμοκρασία εργασίας Tmaxκαι η αντοχή στη διάβρωση.

Οι βασικές εφαρμογές των μαγνητών alnico είναι στα όργανα μέτρησης, στα όργανα ελέγχου, σε διάφορους τύπους μετατροπέων και αισθητήρων, σε κινητήρες και γεννήτριες, καθώς και σε πολλές άλλες συσκευές, για τις οποίες απαιτείται ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο σε σχέση με τη θερμοκρασία, ενώ ο χώρος κατασκευής είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να χωρέσει τον μαγνήτη.

Μαγνητικές και φυσικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους μαγνήτες alnico χύτευσης:

Σήμανση
υλικού (A-Alnico)

Παραμέ- νουσα
μαγνητική
επαγωγή
(Br)

Συνε- κτικό
πεδίο
(jHc)
Μέγιστο ενεργειακό
γινόμενο
(BH)max
Πυκνό- τητα Θερμο-κρασία
Curie
Μεγ. Θερμο-κρασία
εργασίας
 
Gs Oe kJ/m3 MGsOe g/cm3 oC oC
LN9 A3   6800   380  9,0 1,13 6,9 810 450

Ισοτροπικά
υλικά

LN10   6000   500 10,0 1,20 6,9 810 450
LNG12 A2   7200   500 12,4 1,55 7,0 810 450
LNG13   7000   600 13,0 1,60 7,0 810 450
LNG34 A5 12000   600 34,0 4,30 7,3 860 525

Ανισοτροπικά
υλικά

LNG37 12000   600 37,0 4,65 7,3 860 525
LNG40 12500   600 40,0 5,00 7,3 860 525
LNG44 12500   650 44,0 5,50 7,3 860 525
LNG52 A5DG 13000   700 52,0 6,50 7,3 860 525
LNGT28

A6

10000   720 28,0 3,50 7,3 860 525
LNGT36J A8HC   7000 1750 36,0 4,50 7,3 860 550
LNGT32 A8   8000 1250 32,0 4,00 7,3 860 550
LNGT40   8000 1350 40,0 5,00 7,3 860 550
LNGT60 A9   9000 1380 60,0 7,50 7,3 860 550
LNGT72 10500 1400 72,0 9,00 7,3 860 550Μαγνητικές και φυσικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους μαγνήτες alnico πυροσυσσωμάτωσης:

Σήμανση
υλικού
Παραμένουσα
μαγνητική
επαγωγή (Br)
Συνεκτικό
πεδίο
(bHc)
Συνεκτικό
πεδίο
(jHc)
Μέγιστο
ενεργειακό
γινόμενο (BH)max
Πυκνό- τητα

Θερμο-κρασία
Curie

 
[Gs]

[Oe]

[Oe]

[MGsOe] [g/cm3] [oC]
FLN8   5200   500   540 1,00-1,25 6,80 760
Ισοτροπικά
υλικά
FLNG12   7000   500   540 1,50-1,75 7,00 810
FLNGT14   5700   950   980 1,75-2,00 7,10 850
FLNGT18   5600 1100 1130 2,25-2,75 7,20 850
FLNG28 10500   580   590 3,50-4,15 7,20 850


Ανισοτροπικά
υλικά

FLNG34 11000   630   640 4,30-4,80 7,20 890
FLNGT28 10000   700   710 3,50-3,80 7,20 850
FLNGT31   7800 1300 1330 3,90-4,50 7,20 850
FLNG33J   6500 1700 1880 4,15-4,50 7,20 850
FLNGT38   8000 1550 1580 4,75-5,30 7,20 850
FLNGT42   8800 1500 1530 5,30-6,00 7,25 850

 • HM 19,1 x 8,2 / 4,5 x 8 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 19,1 mm διάμετρος φάση για το κεφάλι του πληρώματος: 8,2 mm Ύψος: 8 mm εσωτερική διάμετρος: 4,5 mm επικάλυψη: βερνίκι δύναμη έλξης: max. 3 κιλά
  /Images/Products/Product5554.Photo1.120x120.jpg
  HM 19,1 x 8,2 / 4,5 x 8 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 19,1 mmδιάμετρος φάση για το κεφάλι του πληρώματος: 8,2 mmΎψος: 8 mmεσωτερική διάμετρος: 4,5 mmεπικάλυψη: βερνίκιδύναμη έλξης: max. 3 κιλά
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 8 x 8 / M3 / A - AlNiCo holding magnet Parameters external diameter: 8 mm height: 8 mm internal thread: M3 coating: zinc (Zn) pull force: max. 0,5 kg
  /Images/Products/Product5555.Photo1.120x120.jpg
  HM 8 x 8 / M3 / A - AlNiCo holding magnet Parametersexternal diameter: 8 mmheight: 8 mminternal thread: M3coating: zinc (Zn)pull force: max. 0,5 kg
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 10 x 10 / Μ3 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου 10 χιλιοστά Ύψος: 10 χιλιοστά εσωτερικό σπείρωμα: Μ3 επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn) δύναμη έλξης: max. 0,8 kg
  /Images/Products/Product5556.Photo1.120x120.jpg
  HM 10 x 10 / Μ3 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου 10 χιλιοστάΎψος: 10 χιλιοστάεσωτερικό σπείρωμα: Μ3επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn)δύναμη έλξης: max. 0,8 kg
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 13 x 20 / M4 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 13 χιλιοστά ύψος: 20 mm εσωτερικό σπείρωμα: M4 επικάλυψη: βερνίκι δύναμη έλξης: max. 2,5 kg
  /Images/Products/Product5557.Photo1.120x120.jpg
  HM 13 x 20 / M4 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 13 χιλιοστάύψος: 20 mmεσωτερικό σπείρωμα: M4επικάλυψη: βερνίκιδύναμη έλξης: max. 2,5 kg
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 17 x 20 / M4 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 17 χιλιοστά ύψος: 20 mm εσωτερικό σπείρωμα: M4 επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn) δύναμη έλξης: max. 4,5 kg
  /Images/Products/Product5558.Photo1.120x120.jpg
  HM 17 x 20 / M4 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 17 χιλιοστάύψος: 20 mmεσωτερικό σπείρωμα: M4επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn)δύναμη έλξης: max. 4,5 kg
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 20 x 24 / M4 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου: 20 mm Ύψος: 24 χιλιοστά εσωτερικό σπείρωμα: M4 επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn) δύναμη έλξης: max. 4,8 kg
  /Images/Products/Product5559.Photo1.120x120.jpg
  HM 20 x 24 / M4 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου: 20 mmΎψος: 24 χιλιοστάεσωτερικό σπείρωμα: M4επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn)δύναμη έλξης: max. 4,8 kg
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 20,6 x 19 / M6 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 20,6 mm Ύψος: 19 χιλιοστά εσωτερικό σπείρωμα Μ6 επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn) δύναμη έλξης: max. 6 kg
  /Images/Products/Product5560.Photo1.120x120.jpg
  HM 20,6 x 19 / M6 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 20,6 mmΎψος: 19 χιλιοστάεσωτερικό σπείρωμα Μ6επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn)δύναμη έλξης: max. 6 kg
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 24 x 30 / M5 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου 24 mm Ύψος: 30 χιλ εσωτερικό σπείρωμα: M5 επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn) δύναμη έλξης: max. 10 κιλά
  /Images/Products/Product5561.Photo1.120x120.jpg
  HM 24 x 30 / M5 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου 24 mmΎψος: 30 χιλεσωτερικό σπείρωμα: M5επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn)δύναμη έλξης: max. 10 κιλά
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 27 x 25,4 / M6 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 27 χιλιοστά Ύψος: 25,4 mm εσωτερικό σπείρωμα Μ6 επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn) δύναμη έλξης: max. 13 κιλά
  /Images/Products/Product5562.Photo1.120x120.jpg
  HM 27 x 25,4 / M6 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερική διάμετρος: 27 χιλιοστάΎψος: 25,4 mmεσωτερικό σπείρωμα Μ6επίστρωση: ψευδάργυρος (Zn)δύναμη έλξης: max. 13 κιλά
  Τιμή: 0.00 €
 • HM 35 x 20 / M6 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου 35 mm ύψος: 20 mm εσωτερικό σπείρωμα Μ6 επικάλυψη: βερνίκι δύναμη έλξης: max. 15 kg
  /Images/Products/Product5563.Photo1.120x120.jpg
  HM 35 x 20 / M6 / A - AlNiCo εκμετάλλευση μαγνήτης εξωτερικής διαμέτρου 35 mmύψος: 20 mmεσωτερικό σπείρωμα Μ6επικάλυψη: βερνίκιδύναμη έλξης: max. 15 kg
  Τιμή: 0.00 €
Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.