ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είσοδος χρηστών
E-mail:
Κωδικός πρόσβασης:

FIBRAN

FIBRAN

 

Τι πρέπει να ξέρετε για τη μόνωση του σπιτιού σας
24/01/2012 \"Print\"

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και εξασφάλιση ιδανικής θερμοκρασίας χειμώνα – καλοκαίρι είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής μέσω της θερμομόνωσης του κτηρίου στο οποίο κατοικεί.

Εξάλλου η Ελλάδα, εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, προχώρησε στην ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Ταυτότητας για το κτήριο.

Αναλυτικότερα, ο ιδιοκτήτης κάθε κατοικίας θα γνωρίζει το ποσό της ενέργειας που καταναλώνει για θέρμανση και ψύξη. Παράλληλα, προτείνονται καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις για την εξάλειψη των θερμογεφυρών, όπως η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Το πρώτο βήμα για τη θερμομόνωση είναι η κατάρτιση ενεργειακής μελέτης του κτηρίου από κάποιον μηχανικό.

Στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή των θερμομονωτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του κτηρίου και να μην γίνονται υπερβάσεις στα όρια περατότητας.

Η επιλογή των υλικών εξαρτάται από το είδος της θερμομόνωσης που θα κριθεί ως η πλέον κατάλληλη για το εκάστοτε κτήριο.

Έτσι, υπάρχουν δύο ειδών τρόποι θερμομόνωσης: Η μόνωση στον πυρήνα και η εξωτερική θερμομόνωση. Η βέλτιστη λύση κατά περίπτωση θα πρέπει να είναι αυτή στην οποία δεν θα υπάρχει ασυνέχεια υλικών με αποτέλεσμα να χάνεται θερμότητα.

Μέχρι σήμερα η συνήθης τακτική ήταν η μόνωση στον πυρήνα (δικέλιφη) καθώς χαρακτηρίζεται από ευκολία στην τοποθέτηση και γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων σε αντίθεση με την εξωτερική θερμομόνωση η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί ωστόσο, η διαφορά χρημάτων ανάμεσα στα δύο είδη θερμομόνωσης δεν είναι μεγάλη.

Κόστος

Το κόστος για την θερμομόνωση ενός κτηρίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ποικίλει ανάλογα με τα τετραγωνικά, τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, την εποχή κ.α. Ενδεικτικά, το κόστος κατασκευής μιας δικέλυφης κυμαίνεται περίπου στα 60ευρώ/m2 μαζί με το εργατικό κόστος. Αντίστοιχα το κόστος κατασκευής μιας τοιχοποιίας με εξωτερική θερμομόνωση κυμαίνεται περίπου στα ίδια 60-65ευρώ/m2. Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με ένα πάχος θερμομονωτικού υλικού πάχους 50mm που είναι το ελάχιστο για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Μελέτες δείχνουν πως ισχυρή αναδρομική θερμομόνωση της τοιχοποιίας και του δώματος μπορεί να επιφέρει μείωση των ενεργειακών φορτίων κατά 60% καθώς και μείωση της κατανάλωσης περίπου στα 30€/m2 το έτος. Η περίοδος αποπληρωμής μιας τέτοιας επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 5 έτη.

Οι ειδικοί του χώρου πάντως εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών και τους προτρέπουν να μην αρκούνται στις διαβεβαιώσεις των ιδιοκτητών ή πωλητών πως κάποιο κτήριο έχει θερμομόνωση. Κι αυτό επειδή για να είναι πράγματι αποτελεσματική μία θερμομόνωση πρέπει να έχει γίνει σωστή επιλογή των υλικών, να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχουν τοποθετηθεί σωστά, κ.ο.κ.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν και την ηχομόνωση των κτηρίων τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Με την καλή επιλογή υλικών, όπως ο πετροβάμβακας μπορεί να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Πηγή: www.energypress.gr

 

 • FIBRANxps Print Οι πλάκες εξηλασμένου αφρώδους πολυστυρενίου FIBRANxps, συχνότερα αναφέρεται και ως εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που παράγεται από πολυστυρένιο και κατάλληλα διογκωτικά αέρια. Mε τη διεργασία της συνεχούς εξέλασης
  /Images/Products/Product3033.Photo1.120x120.jpg
  FIBRANxpsPrintΟι πλάκες εξηλασμένου αφρώδους πολυστυρενίου FIBRANxps, συχνότερα αναφέρεται και ως εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που παράγεται από πολυστυρένιο και κατάλληλα διογκωτικά αέρια. Mε τη διεργασία της συνεχούς εξέλασης, σχηματίζεται μία συνεχή πλάκα στο επιθυμητό πάχος (20-200 mm). Η συνεχής αυτή πλάκα τεμαχίζεται σε μικρότερες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων, διαμορφώνονται ή μη οι τέσσερις περιμετρικές πλευρές τους, επεξεργάζονται ή μη οι δύο όψεις τους και τέλος συσκευάζονται σε δέματα. Το μέγιστο μέρος της μάζας του προϊόντος αποτελείται από πολυστυρένιο (PS), ένα θερμοπλαστικό πολυμερές του στυρενίου που με τη σειρά του είναι μια ένωση άνθρακα και υδρογόνου. Χρησιμοποιείται διάφανο, γενικής χρήσης και υψηλής θερμικής αντοχής πολυστυρένιο (GP-PS). Περιέχονται επίσης, σε μικρά ποσοστά, ορισμένα πρόσθετα που είτε διευκολύνουν τη διεργασία παραγωγής είτε βελτιώνουν ιδιότητες του τελικού προϊόντος, π.χ. χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς. Για την επίτευξη του αφρισμού προστίθενται τα διογκωτικά αέρια σε ποσοστό 5-8% της συνολικής μάζας. Εναρμονισμένη με τους νεώτερους κανονισμούς της Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος τους, η FIBRAN χρησιμοποιεί αέρια που έχουν μηδενική (ODP=0) βλαπτική δράση στην προστατευτική από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία στρατοσφαιρική στοιβάδα όζοντος καθώς και χαμηλό ή μηδενικό δυναμικό συμβολής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (low or zero GWP) χωρίς αισθητή παράλληλη υποβάθμιση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του προϊόντος.Το παραγόμενο υλικό είναι ένας στερεοποιημένος, ομοιογενής και σταθερός αφρός με κλειστές (σε ποσοστό >95%) πολυεδρικές κυψελίδες με διάμετρο 0,1 έως 0,4 mm τα τοιχώματα των οποίων έχουν πάχος μόλις 1 μm. Ετσι μόνο το 3% περίπου του όγκου του προϊόντος είναι στερεά ύλη ενώ το υπόλοιπο 97% καταλαμβάνεται από τα διογκωτικά αέρια, με αποτέλεσμα τα προϊόντα FIBRANxps να έχουν ιδιαίτερα χαμηλές πυκνότητες.Οι πλάκες FIBRANxps χαρακτηρίζονται από την υψηλή και διαρκή θερμομονωτική ιδιότητά τους, τη μηδαμινή υδαταπορροφητικότητα, την υψηλή αντοχή σε συμπίεση και τη σταθερότητα των διαστάσεων τους. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάφλεξη τους αλλά και άψογη συμβατότητα με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο) ενώ οι αποφλοιωμένες και με αυλακώσεις / εγκοπές πλάκες προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επιχρίσματα.
  Τιμή: 0.00 €
 • Προϊόντα FIBRANgeo Print Πρώτες ύλες για την παραγωγή της ίνας του πετροβάμβακα FIBRANgeo αποτελούν τα πετρώματα αμφιβολίτης, δολομίτης ή ασβεστόλιθος και βωξίτης. Για να συγκολληθούν οι ίνες μεταξύ τους και να διαμορφωθεί το υλικό σε μορφή πλάκας ή παπλ
  /Images/Products/Product3034.Photo1.120x120.jpg
  Προϊόντα FIBRANgeoPrintΠρώτες ύλες για την παραγωγή της ίνας του πετροβάμβακα FIBRANgeo αποτελούν τα πετρώματα αμφιβολίτης, δολομίτης ή ασβεστόλιθος και βωξίτης. Για να συγκολληθούν οι ίνες μεταξύ τους και να διαμορφωθεί το υλικό σε μορφή πλάκας ή παπλώματος, χρησιμοποιούνται ως συνδετικά υλικά συνθετική ρητίνη και συνδετικό λάδι. Η παραγωγή του πετροβάμβακα γίνεται σε ηλεκτρικό φούρνο. Μέσα στο φούρνο υπάρχουν τρία ηλεκτρόδια από γραφίτη και με τη διοχέτευση του ηλεκτρικού ρεύματος επέρχεται η τήξη των πετρωμάτων. Aυτή η νέα μέθοδος πλεονεκτεί, από τη μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη μέθοδο της υψικαμίνου,γιατί επιτυγχάνεται διαστασιακή ομοιομορφία στις παραγόμενες ίνες μέσω της σταθερά ελεγχόμενης θερμοκρασίας του τήγματος, και αποδίδει μηδαμινή επιβάρυνση στο περιβάλλον σε αντίθεση με αυτή της υψικαμίνου. Τα προϊόντα FIBRANgeo είναι θερμοηχομονωτικά υλικά, με υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την πυραντίσταση της κατασκευής.Oι ίνες αντέχουν σε υψηλότερες από 1000 °C θερμοκρασίες, καθώς δεν επηρεάζονται οι μονωτικές ιδιότητες του υλικού ούτε η διαστασιακή του σταθερότητα, ακόμη και αν η συνδετική ρητίνη εξατμιστεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Εφαρμογές προϊόντων FIBRANgeoPrintΟ πετροβάμβακας FIBRANgeo συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλίζεται η- θερμομόνωση- ηχομόνωση- πυροπροστασίατων δομικών στοιχείων όπου εφαρμόζονται.Τα προϊόντα FIBRANgeo παράγονται σε μορφή πλάκας ή ρολλού για να καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε κατασκευαστικής λύσης. Αναλυτικότερα τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo βρίσκουν εφαρμογή στην ΟικοδομήΒιομηχανίαΝαυτιλίαΓεωργία
  Τιμή: 0.00 €
 • FIBRANxpe Print Το αφρώδες διογκωμένο πολυαιθυλένιο FIBRANxpe είναι ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες που παράγεται από θερμομονωτικό πολυμερές που, με μια διαδικασία συνεχούς εξέλασης και διόγκωσης, παίρνει τη μορφή ρολοποιημένου φ
  /Images/Products/Product3035.Photo1.120x120.jpg
  FIBRANxpePrintΤο αφρώδες διογκωμένο πολυαιθυλένιο FIBRANxpe είναι ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες που παράγεται από θερμομονωτικό πολυμερές που, με μια διαδικασία συνεχούς εξέλασης και διόγκωσης, παίρνει τη μορφή ρολοποιημένου φύλλου.Το υλικό είναι εύκαμπτο και συμπιεστό, δεν οξειδώνεται, δεν προσβάλλεται από μύκητες και βακτήρια και έχει άριστη συνεργασία με τα συνήθη οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, άμμο).Το FIBRANxpe είναι άριστο ηχομονωτικό υλικό για κτυπογενείς θορύβους, ενώ επίσης παρουσιάζει πολύ καλή θερμομονωτική ικανότητα. Είναι εύκολο στη μεταφορά, στην κοπή και την τοποθέτηση και προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σχήμα απαιτεί η προς επίστρωση επιφάνεια.Οι σύγχρονες απαιτήσεις στα κτίρια καθημερινής εργασίας επιβάλουν κατασκευαστικές λύσεις που, μεταξύ των άλλων, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ηχομόνωσης από κτυπογενείς θορύβους που μεταφέρονται εύκολα μέσω των δομικών στοιχείων. Το FIBRANxpe ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες εξασφαλίζοντας την ηχομόνωση σε δάπεδα μεταξύ των ορόφων (δημιουργία κολυμβητών ή πλωτών δαπέδων), καθώς και σε σωληνώσεις που τοποθετούνται κάτω από τα δάπεδα, εμποδίζοντας τη διάδοση του ήχου μέσω των πατωμάτων. Το υλικό είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ποικιλία κατασκευών δαπέδου, όπως σε δάπεδο σκυροδέματος ή ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνεια laminate flooring, κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρου, μοκέττας, κ.ά.
  Τιμή: 0.00 €
 • Οδηγός θερμομόνωσης - FibranXPS 0,5 60 0,6 50 0,5 70 1,2 20 1,5 20
  Οδηγός θερμομόνωσης - FibranXPS 	  		 		 0,5 60 0,6 50 0,5 70 1,2 20 1,5 20
  Οδηγός θερμομόνωσης - FibranXPS 0,5600,6500,5701,2201,520
 • Δεν σας αρέσει να εξοικονομείτε; Print Δεν σας αρέσει να εξοικονομείτε; ...τότε μην εξοικονομείτε! Αλλά οικοδομήστε με ένα ενεργειακά αποδοτικότερο τρόπο, σεβόμενοι το περιβάλλον! Ας φτιάξουμε τη δική μας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ. Η αλλαγή του κλίματος
  Δεν σας αρέσει να εξοικονομείτε; Print Δεν σας αρέσει να εξοικονομείτε; ...τότε μην εξοικονομείτε! Αλλά οικοδομήστε με ένα ενεργειακά αποδοτικότερο τρόπο, σεβόμενοι το περιβάλλον!  Ας φτιάξουμε τη δική μας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ.   Η αλλαγή του κλίματος
  Δεν σας αρέσει να εξοικονομείτε;PrintΔεν σας αρέσει να εξοικονομείτε;...τότε μην εξοικονομείτε!Αλλά οικοδομήστε με ένα ενεργειακά αποδοτικότερο τρόπο, σεβόμενοι το περιβάλλον! Ας φτιάξουμε τη δική μας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ. Η αλλαγή του κλίματος και οι πηγές ενέργειας:Συχνά παραβλέπουμε το γεγονός ότι είμαστε μέρος της φύσης και ότι ως μέρος αυτής θα πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, και όχι εναντία της και αργότερα να καταγγέλλουμε ότι δεν γνωρίζαμε τις συνέπειες που γεννά η αντίθετη επιλογή μας.Η παγκόσμια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, σε συνδυασμό με την επιθυμία μας για ένα πιο άνετο περιβάλλον διαβίωσης, έχει αυξανόμενο αντίκτυπο στη ρύπανση και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είμαστε η αιτία της ραγδαίας αλλαγής του κλίματος και ο αντίκτυπός της γίνεται αισθητός καθημερινά στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Πλέον, όλοι οι υποστηρικτές και σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης, αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να μειώσουν ή να μηδενίσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, με την εισαγωγή κατάλληλων απαιτήσεων που θα εξασφαλίζουν τη φυσική ισορροπία για τις μελλοντικές γενιές.Δυστυχώς, οι βασικές προϋποθέσεις για τη διαβίωση, δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες πια. Ο καθαρός αέρας, το πόσιμο νερό, οι φυσικές καλλιέργειες, η ισορροπημένες καιρικές συνθήκες, το ευχάριστο κλίμα στο εσωτερικό της κατοικίας μας, είναι όλα πολύτιμα στοιχεία που συμβάλλουν σε μια μακροβιότερη και ευχάριστη ζωή για τη γενιά μας και την επόμενη. Η αλλαγή του κλίματος φθάνει πλέον σε καταστροφικά επίπεδα και οι γνωστές έως σήμερα πηγές ενέργειας εξαντλούνται. Είναι ώρα για αλλαγή!Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα πάντα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην προσωπική μας ζωή και ως ένα βαθμό, και στο εργασιακό μας περιβάλλον... Πρέπει να φροντίσουμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι το συντομότερο δυνατόν.Από το 1992, οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση των αλλαγών του κλίματος υπό έλεγχο, υπογεγραμμένες και από το Ελληνικό κράτος, προβλέπουν δράσεις για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στον τομέα αυτό έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος: αναζήτηση τρόπων μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας, γεγονός που σημαίνει την ανάπτυξη των συνθηκών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που η φύση μας προσφέρει ακόμα σε αφθονία (ηλιακή, άνεμος, νερό, γεωθερμία). Οι όποιες όμως προσπάθειες ενεργειακής ανεξαρτησίας πάντα πρέπει να ως βάση την εφαρμογή μιας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ τα κτήρια, δηλαδή έναν καλό σχεδιασμό της κατάλληλης θερμομόνωσης και την τοποθέτησή της σε πάχος που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Κτήριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης – Κτήριο σχεδόν μηδενική ενεργειακής κατανάλωσης – Ενεργειακά ανεξάρτητο κτήριο.Ό, τι και αν σημαίνουν αυτοί οι όροι για μας - είναι μια αναγκαιότητα και αυτό είναι το μέλλον μας. «Η εξοικονόμηση» δεν είναι η λύση. Αντίθετα η «ενεργειακή αποδοτικότητα» είναι!Το να εξοικονομήσει κάποιος, με την έννοια του «να συμβιβαστεί ταυτόχρονα με κάτι» δεν είναι ευχάριστη. Από την άλλη όλοι επιθυμούν να ζήσουν άνετα και χωρίς ανησυχίες, επομένως ας δημιουργήσουμε ενεργειακά πιο αποδοτικά κτήρια. Ας κατασκευάσουμε λοιπόν μια ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ. Αποδοτική θερμική προστασία:Ενεργειακή απόδοση σημαίνει ότι δεν καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ό, τι χρειάζεται για άνετη διαβίωση. Το ποσό της ενέργειας για την άνετη διαβίωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πάχος των κατάλληλων θερμομονωτικών, που παρέχουν μακροχρόνια προστασία από το ψύχος ή θερμότητα και διατηρούν ένα ευχάριστο κλίμα για τη ζωή. Η επιλογή της κατάλληλης θερμομόνωσης εξαρτάται από το πού τοποθετείται και από το πώς χρησιμοποιείται.Η αποτελεσματική θερμομόνωση των κτηρίων είναι το πρώτο και το πιο εύκολο βήμα για να εξασφαλίσουμε μια μακροχρόνια άνετη διαβίωση.Συχνές δυσάρεστες καιρικές συνθήκες τον χειμώνα (βροχή, χιονόπτωση, χαλάζι, κτλ.), σημαντικές απώλειες θερμότητας στον κρύο καιρό, πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα κτήρια και μεγάλοι λογαριασμοί για την ψύξη τους το καλοκαίρι, καθώς επίσης οι νέοι κανονισμοί και οι ενεργειακές επιδοτήσεις μας κάνουν πλέον να σκεφτούμε και να αναλάβουμε δράση: Ο αρχιτεκτονικός βιοκλιματικός σχεδιασμός προσαρμόζει τα σχήματα των κτηρίων, έτσι ώστε να αντέχουν στις τρέχουσες αλλαγές του κλίματος Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί υιοθετούν όλο και αυστηρότερες απαιτήσεις για την θερμική απόδοση των κτηρίων, με κατεύθυνση προς την ενεργειακή ανεξαρτησία Καλά ενημερωμένοι κατασκευαστές επιλέγουν την κατασκευή κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσηςΚατά την προγραμματισμό μιας ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενης κατασκευής, μακροχρόνιες και αποτελεσματικές λύσεις λαμβάνονται υπόψη.
Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.